Inngang til Stoll 3, hvor Lund kommune har installert flombelysning. Den er til vanlig stengt for allmenheten fordi det er mange farlige vertikale gruver inni selve gruva.
Tilbake