Gursligruvene er et spennende sted å komme til. Når man kjenner historien kommer det et lite sus over en når man besøker stedet. En dagstur til Gursligruvene er virkelig å anbefale.

I de siste ti år har stedet blitt besøkt av mange turister. De kommer i hovedsak fra Norge, men i gjesteboken som ligger på stedet ser man også at det  har vært besøk fra bl.a. Danmark, Tyskland, Østerrike, Frankrike osv. Undertegnede har adgang til Stoll 3, den av gruvene som har flombelysning, og kan forestå en befaring hvis det er ønskelig.

Ta gjerne kontakt med Magnus Gursli på telefon 51 40 11 54.

Lund kommune er også behjelpelig angående Gursli gruver. Ring tlf. 51 40 47 00. Spør etter Norman Eek.

 

 

http://home.online.no/~jg123/index.htm