Bildet er ikke veldig bra, men viser mye av gruveomraadet. Blant annet
banen mellom Stoll 3 og knuseriet.
Tilbake