Arbeidskara, en del var rallare fra Sverige
Tilbake